Algemene voorwaarden

 1. Opdrachtgever en opdrachtnemer gaan een samenwerking aan op basis van zelfstandigheid. Zorgzuster Lakshmi zal in de verpleging haar taken uitvoeren zoals overeengekomen In overleg worden extra taken uitgevoerd.
  Beiden hebben de intentie om geen arbeidscontract in loondienst aan te gaan. Alle verpleegkundige handeling worden nageleefd vanuit de protocollen van Vilans.
 2. Ziekte regeling.
  Bij ziekte wordt opdrachtnemer niet doorbetaald. Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor het regelen van vervanging. Opdrachtnemer zal bij ziekte alle inspanning verrichten om tijdig de opdrachtgever te informeren over de stand van zaken.
 3. Reiskosten.
  De opdrachtnemer zal met eigen vervoer verschijnen, genaamd Zorgzuster Lakshmi. Reisvergoeding voor de wijkroute zal dan € 0,19 per kilometer zijn.
 4. Tarieven.  op aanvraag Ingoed overleg.
 5. Bij nood en evt op feestdagen zal er gebruik gemaakt worden van een taxi. De prijs word bepaald aan de hand van de wekelijke   kosten op de taxi-meter van een door opdrachtnemer gekozen taxi met een maximale bedrag van € 100,-. per dienst
 6. Facturatie.(Dit zal alleen in overleg zijn )
  Opdrachtnemer factureert per 14 dagen, deze factuur wordt omstreeks de 1e en de 15e.  verstuurd naar, het door opdrachtgever opgegeven de mailadres. De kosten van een VOG op naam van eigen instelling worden verrekend op de eerst komende factuur.
 7. Werkkleding.
  Opdrachtnemer draagt om hygiënische redenen haar eigen werkjasje. De instelling zorgt voor persoonlijke beschermingsmiddelen die eenmalig gebruikt worden.
 8. Hulpmiddelen.
  De opdrachtnemer kan alleen professioneel werken als alle benodigde spullen en Arbo technische materialen aanwezig zijn. De opdrachtgever zorgt voor toegang tot het Elektronische Cliënten dossier, toegang in Medicatie dossier (Medimo e-TDR.) de opdrachtnemer zal haar werk als verzorgenden IG-er zorgvuldig uitvoeren met bewijs van bijhorende E-learning /cursus of certificaten 
 9. Opdrachtnemer zal om privé reden haar mobile telefoon altijd opzak hebben, maar op stil.
 10. Behandeling van klachten.
  Indien de opdrachtgever een klacht heeft omtrent de uitvoering door Zorgzuster Lakshmi van de onderhavige overeenkomst, zal de opdrachtgever die klacht zo spoedig mogelijk aan Zorgzuster Lakshmi berichten. Na kennisname van die klacht zal Zorgzuster Lakshmi zo spoedig mogelijk met de opdrachtgever in overleg treden, teneinde te bezien of gezamenlijk een bevredigende oplossing kan worden bereikt.
  Lukt dit niet dat wordt dit doorgestuurd de Branche waar Zorgzuster Lakshmi bij is aangesloten is Solopartners. Ook beschik Zorgzuster Lakshmi over een. rechtsbijstandsverzekering bij DAS.